Fontos Ismeretek

 

A jelen időkben már nem csak az elődeink bölcsei által reánk hagyományozott tanításokban való hitünk, de a mai tudomány által megvizsgált és alátámasztott tények is bizonyítják, hogy a tudati erőink rendezőhatással bírnak.

„A tudomány gyors ütemben zárkózik fel az ókori bölcsességhez. Világunk megváltoztatásához cselekvésre van szükség, de a cselekvésnek a béke, a szeretet, az együttműködés és a megértés helyéről kell származnia.”

Kimondhatjuk, hogy a meditáció és a szándék irányítása a megváltoztatni kívánt dolgok felé a cselekvés alapja. Ha változunk belül, akkor a külvilág is vele együtt változik, és éppen ez történik a bolygónkon. Ha a szívünk a megfelelő helyen van, és a szándékaink tiszták, akkor a szükséges változtatások végrehajtásával a szükséges lehetőségeket is megteremtjük. Ezért fontos a tudat szerepének elismerése. Nagyon fontos szerepet játszik a globális változás tömeges léptékben történő létrehozásában.

Sok éven át tudósok tanulmányozták a tudat szerepét, hogy miképpen befolyásolhatja közvetlenül a fizikai anyagi világunkat, és sok olyan kutatást is publikáltak, amelyek egyértelműen azt mutatják, hogy a tudat és az általunk érzékelt fizikai anyagi világ közvetlenül összefonódnak egymással.

“A Megfigyelések nem csak megzavarják a mért értékeket, hanem létre is hozzák azokat… Arra kényszerítjük (az elektront), hogy vegyen fel egy határozott pozíciót… Mi magunk hozzuk létre a mérés eredményeit.”

“Az új fizika alapvető megállapítása azt is elismeri, hogy a megfigyelő teremti a valóságot. Megfigyelőként személyes résztvevői vagyunk a saját valóságunk létrehozásának. A fizikusok kénytelenek elismerni, hogy az univerzum egy “mentális” konstrukció.” Sir James Jeans úttörő fizikus azt írta: “A tudás áramlása egy nem mechanikus valóság irányába halad; az univerzum kezdetben sokkal inkább egy nagy gondolat volt, mint egy nagy gépezet. Már nem tűnik úgy, hogy az elme egy véletlen betolakodó az anyag birodalmába, hanem inkább a dolgok birodalmának teremtőjeként és kormányzójaként tekinthetünk rá.”

R. C. Henry, “The Mental Universe”; Nature 436:29, 2005
forrás


Nem mondhatjuk meg embertársainknak, hogy mit tegyenek, de elmondhatjuk, hogy Mi mit teszünk, immár több ezren!
Felelősen alkalmazzuk kapott képességeinket és eszközeinket, tudatosan hatást gyakorolva ezzel a jövőnk alakulására, a Magyar Teremtő Szerben meghatározott jövőképek megvalósulása érdekében.

Miután megvizsgáltad a Magyar Teremtő Szer tartalmát, megértetted célját, s megérezted a benned megvalósult érzést, és az általa mozgásba hozott erőket, képes vagy eldönteni teremtesz-e velünk, akarsz-e olyan világban élni, mely e Szer jövőképeiben meghatározásra került.

Minden eszközzel és képességgel rendelkezel ahhoz, hogy képes legyél megteremteni egy szeretet alapú, igazságos és tudatosan jóléti életkörnyezetet. A Teremtő által megalkotott létezés rendszerében, Te hatást gyakorolsz a jövődre, élettered és környezeted alakulására, a bekövetkező megtapasztalásaidra, akár tudatában vagy ennek akár nem. Ha hiszel benne, ha nem mindenképpen hatást gyakorolsz jövődre és környezetedre.

Tedd meg magadért, szeretteidért, hozzátartozóidért, barátaidért, embertársaidért, minden élőért és élettelenért!!!

Tégy egy próbát. Egy hold hónapon át, 28 napon keresztül, hallgasd meg naponta egyszer. Nem veszíthetsz semmit, de nagyon sokat nyerhetsz vele, neked és környezetednek is
minőségi életet teremthetsz.

Érezni fogod belül és kívül is rendező hatását, gyógyulásban, a céltalanság, kilátástalanság és a tehetetlenség érzésének feloldódásában, a kiút felismerésében, a életszemléleted változásában, életerőd növekedésében, a környezeted reád megnyilvánuló hatásaiban.

Mindenkinek egyéni felelőssége, jelenlegi és eljövendő életeinek okozója, hogy kapott képességeit és eszközeit felelősséggel és mindannyiunk érdekeit szolgáló módon alkalmazza-e.

Szeretetet, tudatosságot és bölcsességet kívánok mindenkinek, áldás legyen létünkön,

Bódi Tibor Subás

 Jelen időszak jelentőségeA DNS-t a szavak befolyásolják

A legutóbbi orosz kutatások, magyarázatul szolgálnak olyan jelenségekre mint az intuíció, tisztánlátás, csodás spontán gyógyulások, öngyógyítások, a mentál hatása a klímára, stb. Grazyna Fosar és Franz Bludorf rámutat arra, hogy a DNS-t, bizonyos frekvenciájú szavak befolyásolják és újraprogramozhatják. Ezek a felfedezések egy új típusú orvostudománynak nyitják meg kapuit, melyben a DNS-t bizonyos kulcs-szavakkal és frekvenciákkal újra lehet programozni, vagyis feldarabolás vagy bizonyos gének helyettesítése nélkül. A genetikai sebészetnek, méltó konkurenciája jelent meg tehát! Az emberi DNS, csupán 10%-át, használja fehérje előállításra. Csupán e kis része képezi a nyugaton ismert és népszerűsített kutatások tárgyát. A fennmaradt 90%, ballaszt-anyagnak van nyilvánítva, melynek semmilyen jelentősége nincsen. Ennek ellenére, az orosz kutatók meg vannak győződve arról, hogy a természet egyáltalán nem pazarló, ezért nyelvészekkel és genetikusokkal karöltve elhatározták, hogy felfedezik az emberi DNS fennmaradt részének valódi szerepét. E kutatások eredményeinek következtetései forradalmiak!

GYÓGYÍTÓ SZAVAK

Ennek megfelelően, az emberi DNS, nemcsak testünk felépítéséért felelős, hanem információ raktárként és kommunikációs csatornaként is szolgál. Vagyis egyféle Internet. Az orosz nyelvészek felfedezték, hogy az egész genetikai kód, főképp a nyugaton fölöslegesnek ítélt 90%, az emberi nyelvek szabályai szerint működik. Így, összehasonlították, a nyelvtani szabályokat (a szavak és mondatok képzési módját), ezek sémáit (egy bizonyos nyelvben használt értelmezés tanulmányozása) és az alapvető nyelvtani szabályokat. Ily módon felfedezték, hogy a DNS alkaloid/alkáli molekuláira, az emberi nyelvekben használt nyelvtani szabályok érvényesek. Más szóval, az emberi nyelvek, nem véletlenszerűen, hanem a DNS eredményeként jelentek meg.

Pjotr Gariaev, orosz biofizikus és biológus, és kollegái tanulmányozták a DNS vibrációs viselkedését is, vagyis bizonyos frekvenciák hatását erre. Következtetésük elképesztő: az élő kromoszómák, pontosan holografikus számítógépekként működ-nek, a DNS belsejében létrehozott endogén lézersugárzás hatására! Vagyis sikerült nekik, bizonyos vibrációs modellt előállítaniuk a DNS-t és a genetikai információt befolyásoló lézersugár segítségével. Felhasználva azt a tényt, hogy a DNS szerkezete az emberi nyelv szerkezetével azonos, direkt szavakat és mondatokat is lehet használni a DNS módosításához, melyhez semmilyen kódfejtés nem szükséges. E dolgot kísérletileg bebizonyították! Az élő DNS (a szövetekben, nem pedig “in vitro”), határozottan reagál a szavak és mondatok által gerjesztett lézer sugarakra, sőt a rádióhullámokra is, ha megfelelő frekvenciát használunk. Ezzel tudományosan magyarázható a kijelentések, autogén tréning, hipnózis és pozitív gondolkodás erős hatása az emberre. Tehát természetes és normális az, hogy a DNS reagál a nyelvre.

Mialatt a nyugati kutatók sebészeti eljárásokkal bizonyos géneket vonnak ki a DNS láncból más helyekre beműtve ezeket kísérletezés céljából, addig az oroszok lelkesen dolgoznak azon berendezéseken, melyek lehetővé teszik a sejt anyagcsere befolyásolását rádió és ennek megfelelő fény frekvenciákkal, bizonyos genetikai bántalmak kijavításáért. Gariaev tudóscsoportjának sikerült bebizonyítania, hogy ezzel a módszerrel megjavíthatók a röntgensugarak által károsított kromoszómák.

Mi több, felfogtak bizonyos információs modelleket az egyik DNS-ből és ezt továbbították egy másiknak, ily módon sikerült átprogramozni ennek sejtjeit, egy másik genommá. Így alakítottak át béka embriókat – szalamandra embriókká, csupán a megfelelő információs modell átadásával! Ezen a módon, az egész információ átadódott, semmi olyan mellékhatás nélkül, amelyek a nyugati gyakorlat során gyakran előfordulnak. Ez nyilvánvalóan az orvostudomány egyik legnagyobb forradalmi ugrása, mely minden bizonnyal meglepő változásokkal fog járni. Látványos eredményeket értek el egyszerűen vibrációkkal és nyelvezettel, az ehhez képest, bizonyos értelemben barbárnak számító molekuláris sebészeti technikák alkalmazása helyett. Ezek a kísérletek rámutatnak a vibrációs genetika végtelen potenciáljára, melynek nyilvánvalóan nagyobb hatása van a szervezet működésére, mint amit a DNS biokémiai folyamatainak, alkáli részlegének (az egész 10%-ának) tulajdonítanak.

A spirituális és ezoterikus mesterek, már évezredekkel ezelőtt tudták azt, hogy az emberi test beszéddel: szóval és gondolattal programozható.
Most tudományosan is megmagyarázták és bebizonyították ezt a dolgot. Természetesen, a megfelelő frekvenciát kell alkalmazni. Éppen ezért nem mindenki sikeres, sem ugyanolyan mértékű sikereket nem tud elérni minden egyes alkalommal. Az embernek dolgoznia kell belső folyamataival, hogy bizonyos spirituális érettséget érhessen el ahhoz, hogy direkt és tudatos kommunikációt hozhasson létre a DNS-el. Az orosz kutatók egy olyan berendezés kidolgozásán dolgoznak, mely biztosítja a sikert, megfelelő frekvencia használatánál.

A SIKER MINDENKI SAJÁT BELSŐ FORRADALMÁN MÚLIK

Azonban, egy magas spirituális tudattal rendelkező személynek nincs szüksége sem-milyen berendezésre! Ő nem függ semmilyen gépezettől, nincs szüksége DNS-ének átprogramozásához erre. Sőt, mindannyian megtehetjük ezt, amit a tudomány igazol! Az orosz kutatók felfedezték, hogy az emberi DNS morfológiai szabványokat hoz létre a semmiből, úgynevezett mágneses “féreglyukakat” teremtve. Ezek a híres Einstein-Rosen hidak, mikroszkopikus megfelelői, melyek a kozmikus fekete lyukak közelében találhatók, két nagyon távoli pontot kapcsolva össze, rövidítésképpen.

E hidak két vége – a tér görbülete miatt, a kozmosz különböző zónáiban található és általuk az információ átadható, a tér és idő törvényein kívül is. A DNS, ilyen információkat vonz a makrokozmoszból, átadva azokat tudatunknak. Olyan, mint egy sokrétű rezonátor, mint egy több különböző állomást fogó rádiókészülék, a kibocsátó frekvenciájának függvényében. Ez a hiperkommunikációs folyamat, rendkívül hatékony egy mély relaxációs állapotban. A stressz, a gondok vagy egy hiperaktív mentál, megnehezíti ezt a folyamatot és a kapott információk elferdülnek, vagy haszontalanná válnak. A természet évmilliók óta használja ezeket a hiper-kommunikációkat. A modern ember csupán egy kis részét ismeri ennek, intuíció néven. Íme egy a természetből vett példa erre: egy hangyaboly esetében, ha a királynőt eltávolítják a kolóniától, a hangyák folytatják a boly építését, az eredeti tervnek megfelelően. Azonban, ha a királynőt megölik, az egész kolónia tevékenysége félbe marad. Egyetlen hangya sem tudja, mit kell tennie. Úgy tűnik, hogy a királynő a csoport-tudat által, közvetíti a boly tagjainak, mit és hogyan kell tenniük, a hangyák meg vakon hallgatnak rá, mintha saját tudattal nem rendelkeznének.

Az ember ugyanezt a típusú hiperkommunikációt tapasztalja meg akkor, amikor van egy intuíciója vagy ihlete. Több hónapon keresztül, egy 42 éves férfi éjjelente azt álmodta, hogy egy CD-Rom típusú információs rendszerrel áll kapcsolatban. Így igazi tudást szerzett meg, különböző szakterületekről, melyeket ő reggelente ellenőrzött. Egy igazi információáradat érte – mint egy enciklopédia! Ezek nagy többsége kívül esett saját személyi tudáskörén és olyan technikai részleteket tartalmaztak, melyekről halvány fogalma sem volt.

A FANTOM DNS HATÁS

Ez a fajta hiperkommunikáció, látványos hatásokat hoz létre, mind a DNS-ben, mind az emberi lényben. Az orosz kutatók lézer fénysugárral sugároztak be egy DNS mintát és a gép képernyőjén az a hullámmodell jelent meg, amelyre számítottak. Akkor, amikor kivették a DNS mintát, a hullámmodell nem eltűnt, hanem továbbra is ott maradt! Több hasonló kísérlettel igazolták, hogy az eltávolított minta által létrehozott hullám energetikai modellje ott marad. Ezt nevezték el fantom DNS hatásnak.

MIKROSZKOPIKUS FÉREG/FEKETE LYUKAK

Állításuk szerint, a szokásos téren és időn kívülről energia áramlik az aktivált féreglyukakon át, akkor is miután eltávolították a DNS mintát a kísérletből. Mellékhatásként megfigyelték, hogy a hiperkommunikációra képes emberi lények körül is, megmagyarázhatatlan elektromágneses mező jelenléte észlelhető. Elektronikai berendezések, pl. CD lejátszók működése leállhat néhány órára. Amint az elektromágneses mező kezd eltűnni, ezek a berendezések újból normális módon működni fognak néhány órán belül. Sok gyógyító és terapeuta régóta ismeri már ezt a hatást. Minél telítődöttebb a légkör, vagyis minél nagyobb az energia, eme berendezések megállásának lehetősége annál nagyobb. És a berendezések gombjait hiába nyomogatjuk, úgysem fognak elindulni, csupán néhány óra elteltével, miután eltűnt az energia. Grazyna Gosar és Franz Bludorf: Vernetze Intelligenz (Összekapcsolódott Intelligencia) című, könyvében nagyon pontosan és világosan megmagyarázzák ezeket a jelenségeket. Ők olyan forrásokat idéznek a múltból, amikor az emberiség nagyon szorosan kapcsolódott egymáshoz és a többi életformához – növények, állatok, azaz a csoporttudathoz, és csoportként csele-kedett. Azonban, ahhoz hogy megtapasztalják az egyéni tudatállapotot is, az embereknek szinte teljes mértékben el kellett felejteniük a hiperkommunikációt.

A FELSŐBBRENDŰ EGYSÉGTUDAT

Ebben a pillanatban, az emberiség szintjén, az individualizált tudat viszonylag stabil és létrehozható egy új, valóban felsőbbrendű egységtudati forma, melyben hozzáférhetünk a teljes információhoz, a testünk minden sejtjében – DNS-ünkben – jelen lévő biológiai rezonátor segítségével, erőfeszítés nélkül vagy anélkül, hogy távolról manipulálnának minket, az információt illetően. Akárcsak az Internet, DNS-ünk is továbbíthatja saját információit ebbe a széles hálózatba, mely maga az Élet. Információkat is kaphat ebből a hálózatból és valószínűleg direkt kapcsolatot is teremthet e hálózat többi tagjaival. A csodálatos távolsági gyógyítások, telepátia, ily módon könnyedén és természetesen megmagyarázható. Például, bizonyos állatok már távolról észlelik gazdáik hazatérését. E dolgot a hiperkommunikációval és a csoporttudattal lehet megmagyarázni. Ám egyetlen csoporttudatot sem lehet a végtelenségig használni egyéni tudat nélkül. Máskülönben visszatérnénk egy olyan primitív állapotba, melyben a csorda ösztönök rendkívül könnyedén manipulálhatóak.

Jelen pillanatban a hiperkommunikáció, teljesen másvalamit jelent: A kutatók szerint, ha az egyéni tudattal rendelkező emberek, újból képesek lesznek hozzáférni majd az egységtudathoz, emberfeletti teremtő erőre fognak szert tenni, mellyel képesek lesznek átformálni az egész bolygón lévő életet. Tény az, hogy az emberiség nyilvánvalóan egy ilyen felsőbbrendű egységtudat felé tart. Becslések szerint, a most születő gyermekek 50%-ának nagy problémái lesznek az iskolában. Őket Indigó gyermekekként ismerik, indigó színű aurájuk miatt, mely magas tudatállapotukra és rendkívüli tisztaságukra utal. Ugyanakkor, egyre több tisztánlátói képességgel rendelkező gyermek születik (lásd. Paul Dong: A kínai indigó gyermekek című könyvét). E gyermekek, személyes példájukkal megtanítják nekünk, felnőtteknek, mit jelent a felsőbb egységtudat. Például a klímát, rendszerint nem befolyásolhatja egyetlen ember sem. Azonban egy csoport szelleme képes befolyásolni ezt – lásd bizonyos törzsek esőt hozó táncait. A klímát erősen befolyásolják a Föld saját frekvencia rezonanciái, az úgynevezett Schumann frekvenciák. De ezek pontosan azok a frekvenciák, melyek agyunkban mennek végbe. Akkor, amikor több ember szinkronban, összehangoltan cselekszik, a lézersugárhoz hasonló hatás jön létre ebben a megnyilvánulásban. Ezzel tudományosan is megmagyarázható az, hogyan lehet befolyásolni az időt! Az egységtudat kutatói, létrehozták az I. Típusú civilizáció teóriáját. Egy felsőbb egységtudatba belépett emberiségnek, semmilyen környezeti, sem energiahiányos problémái nem lennének. Mivel természetes módon kontrollálnának minden energiát és folyamatot az egész bolygón. Beleértve az esetleges katasztrófák kivédését is! Egy II. Típusú civilizációnak viszont ellenőrzése lenne egész galaxisuk összes energiái felett.

A FELSŐBB EGYSÉGTUDAT RENDET TEREMT

És most egy igazi bomba: akkor, amikor nagyszámú ember koncentrál ugyanarra a célra, (pl. egy futballmérkőzés, Karácsony megünneplése vagy más hasonló méretű esemény) bebizonyították, hogy a véletlenszerű számokat létrehozó generátorok, rendezett számsort képeznek, a véletlenszerű számsorok helyett. Más szavakkal, egy felsőbb (rendezett) tudat, mindig rendet teremt az egész környezetben!egységtudat

Egyetemi környezetben végzett kísérletek bizonyítják, hogy a fizikai és mentális világ összekapcsolódik és kölcsönösen függnek egymástól! A DNS-t most egy szerves vezetőnek tekintik, mely normális testhőmérsékleten működik, a mesterséges szuper-vezetékektől eltérően, melyek nagyon alacsony hőmérsékleten képesek működni: -200 és -400 Celsius fokok között. Minden szupervezető képes tárolni a fényt, tehát az információt is. Ezzel magyarázható, hogyan képes a DNS olyan jól tárolni és közvetíteni az információt. Ami az úgynevezett féreg-lyukakat (wormhole) illeti, ezek normális módon nagyon instabilak és a másodperc töredéke alatt eltűnnek. Bizonyos feltételek között, ezek a féreg-lyukak önmagukban szerveződnek, olyan űrt képezve, melyben például a gravitáció elektromossággá alakulhat át. Ezek az üres terek hasonlóak ionizált gázt sugárzó labdákhoz és mérhetetlenül nagy energiával rendelkeznek.

A TUDAT EREJE

Oroszország egyes vidékein, ilyen sugárzó fény labdák gyakran jelennek meg. Az oroszok intenzív kutató programokat indítottak, melyek meglepő következtetésekhez vezettek. Nagyon sok ember ismeri ezeket a vidékeket, ahol ezek az űrjelenségek, az égen megjelenő csillogó fénygömbök formájában gyakran fordulnak elő. Figyelmesen szemlélik ezeket, azt kérdezve vajon mik lehetnek ezek? Egyszer arra gondoltam: Szervusz! Ha ufók vagytok, repüljetek háromszög alakban. És egyszerre, a gömbök háromszöget formáltak. Egy másik alkalommal azt üzentem nekik, hogy gyorsítsanak fel 0-ról, maximális sebességre és ezt tették. Nyilvánvalóan ufóknak hittem őket. Barátságos ufóknak, mivel azt tették, amit mondottam. Az oroszok most felfedezték azokon a vidékeken, ahol ezek a fénygömbök megjelennek, hogy a gondolat által irányíthatóak. E gömbök körül nagyon alacsony frekvenciákat mértek, melyek azonosak az agyunk által gerjesztett frekvenciákhoz. Eme azonosság miatt reagálnak e gömbök, a mi gondolatainkra! Figyelmeztetnem kell benneteket arra, hogy nem jó ötlet ráugrani egy ilyen, talajon lévő fény labdára. Mivel a benne lévő energia annyira nagy, hogy genetikai mutációkat okozhat nekünk. De az is lehet, hogy mégsem. Köztudott például az, hogy sok spirituális tanító létrehoz ilyen láthatatlan energiagömböt maga körül, akkor, amikor mély meditáció állapotában kellemes és spirituálisan felemelő állapotot hoz létre magában.

Híressé vált az egyik ilyen spirituális tanító esete, akit valaki lefényképezett miközben székén ülve meditált és a fényképen csupán egy fehéres-csillogó ködfolt volt látható. Egyszerűen ez a jelenség a gravitáció-antigravitáció jelenségével áll kapcsolatban, ezekkel a féreg-lyukakkal, melyek gondolattal stabilizálhatóak valamint a hiperkommunikációval, vagyis a szokásos tér-idő szerkezetünkön kívüli energiával. Az előző nemzedékek, akiknek ilyen kapcsolataik voltak a hiperkommunikációval és fénygömbökkel, angyali tapasztalatnak nevezték ezeket. Annak ellenére, hogy ezekről a kölcsönhatásokról azt feltételezik, hogy csupán spirituális energia transzferek voltak ezekből a szférákból az Ember számára, ami nem jelenti azt, hogy angyalok nincsenek! A hivatalos tudomány ismer már olyan zónákat a Földön, ahol gravitáció anomáliák vannak, mely elősegíti az ilyen űr fénygömbök képződését. Eddig a gravitációs eltérés a mező összértékének 1%-a alatt volt. Nemrég 3-4%-os gravitációs anomáliákat mutató zónákat is felfedeztek. Az egyik ilyen hely Rocca di Papa, Rómától délre (a hely pontos megjelölését lásd a – Vernetzte Intelligenz – című, könyvben. Ott, különböző dolgok emelkednek a levegőbe, kezdve a gömböktől – egészen az autóbuszokig (igen, nem nyomdai hiba).