Küldetésünk

Teremts Velünk.

 

 

<
A jelen kor Emberiségének feladata, hogy minden létezést, élőt és élettelent tisztelve, alázattal és szeretettel kezelve, kapott képességeinek tudatos alkalmazása által, a Teremtő szándékával, az univerzumot fenntartó szellemi és természeti törvényekkel harmóniában, az élet és a létezés egyensúlyát védelmezze és fenntartsa a Földön.

A földi létben küldetésének eszközeként, az emberi faj kapta meg a lehetőséget arra, hogy társteremtőként, képességeit és eszközeit alkalmazva, hatást tudjon gyakorolni a jövőbeni megvalósulásokra.

A földi nemzetek közül legnagyobb a felelőssége a Magyarnak, mert a Teremtőtől a legkifejezőbb anyanyelvet, s a hozzá társuló gondolkodás módot és cselekvési képességet kapta teremtése eszközéül, melyekkel Nemzetének sorsát, s ez által az emberiség létezésének minőségét határozhatja meg.

A Magyarok küldetése, hogy a világkorszakokhoz társuló különböző rezgésszintű energetikai hatások által a földi emberiségben kialakult viselkedési formákat, a létezésüket meghatározó életszemléletüket, saját példamutatásunk és útmutatásaink által segítsünk átformálni, visszatanítani.

A Magyaroknak egy szeretet alapú, igazságos és tudatosan jóléti, a kozmikus renddel harmóniában működő társadalmat szükséges megteremteni, melyhez annak útmutatásait és működési rendjét elfogadva, önként, szabad akaratukból csatlakozhatnak más nemzetek is.

A megvalósulásokra ható kiemelkedő képességeivel, s eszközeinek tudatos és felelős alkalmazásaival nem kisebb küldetése van, mint hogy az emberiséget a fenntartható tudatos életre visszatanítsa.

Az Emberi lét csak akkor marad fenntartható, ha a lélek és a szellem veszi át ismét az irányítás jogát, alkalmazkodva a Teremtő Isten által megteremtett magasabb szintű rendszerhez, mely a szellemi törvények és a természeti rend által fejti ki rendező hatásait.

A világ mindenség működési rendjét megmagyarázni és megérteni is csak Magyarul lehet, ezért kapta a Magyar Nemzet ebben a korban a szakrális útmutatás jogát és kötelességét.

A tudatos emberi létezést és fejlődést szolgáló jövőképek megvalósulása különlegesen erős támogatást élvez ebben a korszakban a földi létben.

Kapott képességeinket és eszközeinket felelősen alkalmazva, a teremtés folyamatait és sorrendiségét betartva, s cselekedeteinkkel társítva, a jelenben képesek vagyunk hatást gyakorolni a jövőben megvalósuló folyamatokra, dolgokra.

Ezen megvalósulásokat olyan magas szintű szellemi törvények biztosítják, melyek fenntartják az Univerzumunkat, s lehetővé teszik, hogy az éjszaka után fel kell a nap, míg világ ez a világ.

A Magyar Teremtő Szer erői senki ellen nem irányulnak, de minden egészséges élet és létszemléletű ember érdekeit szolgálják származástól, világnézettől, vallástól, és politikai beállítottságtól függetlenül.

Minden, ami eddig megvalósult az életünkben, legyen az dolog vagy folyamat, amit megtapasztalásként megéltük, ugyan azon forgatókönyv szerint nyilvánult meg ezen létünkben.

Áldásként megkaptuk a képességek és eszközök tudatos alkalmazásának lehetőségét. Az előttünk élt és áldozatot hozott elődeink iránti tiszteletből, a jelenben és a majdani jövőben élők iránti felelősségtudat által vezérelve kötelességünk élni ezen képességekkel és eszközökkel.

Teremts velünk!!!

Minden szerdán, minden holdtölte és ünnepnap alkalmával, vagy akár naponta. A Magyar Teremtő Szer erői külső és belső rendező hatással is bírnak, a társadalom békés úton történő átalakulását és az egyéni fejlődést, rendeződést is segítik. Sok embertársunknak teremtett rendeződést és gyógyulást, adott célt, reményt és hitet, a közös cél megteremtésével, a céltalan életű tévelygés helyett.

Amit mindenki tenni képes, hogy felelősséggel megvizsgálja a Magyar Teremtő Szer tartalmát, annak jövőképeit , azok által megnyilvánuló hatásokat, s ha szeretne egy olyan világban élni, teremtsen velünk.

A Magyar Teremtő Szert, olyan szolgálatukat végző útmutatók jegyezték le, foglalták formába, akik nem kötik nevekhez mert nem vágynak egyéni elismerésre. Vállalt szolgálataik vezérelik Őket, s az, hogy az embertársaikkal egy jobb világban élhessenek, egy jobb élet lehetőségét hagyhassák hátra utódaiknak, mint amilyet Ők kaptak.

Egyéni életünk, nemzetünk és országunk fenntartható léte, az emberi és földi létezés korszakváltó folyamatokban jár.

Mindenkinek egyénileg szükséges döntést hoznia, s a felelősséget vállalnia, hogy kapott különleges eszközeit és képességeit alkalmazza-e.

Mindenki azt tapasztalja meg amit teremt, nem számít, hogy tudatában van-e ennek, vagy sem.

Isten áldjon meg mindenkit értelemmel, bölcsességgel, szeretettel!!!

Áldás, Áldás, Áldás.

Subás