Magyar Teremtő Szer

A Jelenkor Nemzeti Imája

Magyarázat

A földi létben küldetésének eszközeként az emberi faj kapta meg a képességet arra, hogy társteremtőként hatni tudjon a jövőbeni megvalósulásokra. Teheti ezt tudatosan és felelősséggel, vagy tudatlanul, hatása mindenképpen megnyilvánul, érvényesül.

Minden energia. A szellemi világ hullám természetű energia részecskéi a tudati erőink hatására rezgéssé alakulnak, mely a létsíkunkon képes megnyilvánulni.

A teremtés folyamatait és egymásra épülő sorrendiségét betartva és alkalmazva képesek vagyunk hatást gyakorolni a jövőben megvalósuló folyamatokra, dolgokra. Amire tudati erőinket, figyelmünket irányítjuk azt erősítjük, teremtjük.

Az elmúlt megközelítőleg 1000 évben nem adatott meg az embereknek az a lehetőség, hogy társteremtői minőségüket, együttes sors formáló képességeiket nagy tömegekben alkalmazhassák. A jelenlegi világkorszak támogató erői és a rendelkezésre álló képességeink és technikai eszközeink lehetővé teszik az ismeretek rövid idő alatt nagy számú embertársunkhoz való eljuttatását, csak hitünkön, döntésünkön és cselekedeteinken múlik jövőnk alakulásának menete, egyén és Nemzetszinten egyaránt.

Ezen Magyar Teremtő Szerben, a jelen korunk Nemzeti Imájában megalkotott jövőképeink megvalósulása a Te felvállalt döntésedtől és tevőleges cselekedeteidtől függ, kezeld felelősséggel, hogy nyugodt lélekkel állhass majdan őseid és utódaid elé.

A földi népek közül legnagyobb a felelőssége a Magyarnak, mert a Teremtőtől a legkifejezőbb, a leghatékonyabban teremtő anyanyelvet és gondolkodásmódot kapta eszközül, mellyel Nemzetének sorsát, s ez által az emberiség létezésének minőségét határozhatja meg. A felelősen megtervezett, a Teremtő Isten szándékával, a természet rendjével és a szellemi törvények működési rendszerével harmonizáló, a tudatos emberi létezést és fejlődést szolgáló jövőképek megvalósulása különösen erős támogatást élvez ebben a korszakban a földi létben.

Hogy felismerd a Magyar Szentkorona egyéni életedre és a társadalomra megnyilvánuló kedvező hatásait, értelmezés után válaszold meg magadnak az alábbi kérdést.

Ismersz-e olyan, a Te vagy bármelyik hozzátartozód életére megnyilvánuló kedvezőtlen hatást, mely ha Magyarország jogszerűen visszatér a Magyar Szentkorona Működési Rendjéhez, azonnal nem oldódik meg, vagy rövid időn belül nagyon jelentősen kedvező irányba nem változik?

A Magyar Teremtő Szer tartalmának hallgatása, olvasása és kimondása közben időt hagyva, a gondolatokat részletesen képileg megjelenítve, figyelmünket, tudatunkat a megjelenített jövőképeink részletein, érzékszerveink keletkezett jelzésein tartva, a most-ban, jelen időben valóságként megélve, szívünkből, lelkünkből szeretettel és hálával megtöltve, szívünk, tobozmirigyünk kristályai és hangosan kimondott teremtő igéink rezgéseit kiárasztva a lét minden szintjére, ezen folyamatok és a megvalósulást szolgáló cselekvéseink együttes hatásaiként képesek vagyunk megteremteni jövőképeinket.

Ezt olyan magas szintű szellemi törvények működési rendszere biztosítja, mely fenn tartja az univerzumunkat, s biztosítja, hogy az éjszaka után mindig fel kell a nap, míg világ ez a világ.

A Magyar Teremtő Szer erői senki ellen nem irányulnak, de minden egészséges élet és létszemléletű ember érdekeit szolgálják származástól, vallástól, politikai beállítottságtól függetlenül.

Kérünk mindenkit, hogy felelősséggel megvizsgálva e jövőképek megnyilvánuló hatásait, teremtésünk hatékonyságának növelése céljából, minden szerdán és holdtölte napján 21 órakor, minden ünnepnap alkalmával annak időpontjában, vagy belátásod szerint akár naponta, egyénileg és csoportokban összehangolva, tartózkodási helyünktől függetlenül, teremtő erőinket egyesítve végezzük teremtésünket.


Magyar Teremtő Szer

(ismételve)

Énértem, családomért, közösségünkért,* Nemzetünkért, Magyarországért*, az Emberiségért, a Föld bolygóért, a Világegyetemért.

Ezen Teremtő Szer célja*, hogy visszavegyem a Teremtő által eredendően reám ruházott minden képességemet és jogomat*, érzékelő és cselekvőképességem teljes birtokában, akaratomat kinyilvánítva*, Önmagam, családom, környezetem*, nemzetem, és országom tudatos jövőjét* szabad akaratomból megteremtsem.

Áldás legyen mindenen és mindenkin*, aki e Teremtő Szer energiáinak megteremtésén tevékenykedik.

Én, (saját teljes név kimondása)*………, mint a szellemi világ és a fizikai világ jelenben is létező és működő kapcsolata*, a teljes fényhez kötött létezésem tudatosságából minden képességem és energiám előhívom*, s ezen Teremtő Szer energiáinak megvalósítása érdekében mozgósítom.

Én, (saját teljes név kimondása)*………, mint Társteremtő, kérem és felkérem Teremtő Istenünket*, minden ősünket és segítőnket,* minden létezőt, minden elemet*, minden rezgést és hullámot, hogy minden eszközzel és módszerrel segítsék e Teremtő Szer energiáinak és jővőképeinek megvalósulását*, itt és most, ebben a létezésben*, a Földi ember által is érzékelhető és megtapasztalható módon.

Én (saját teljes név kimondása)* ……… kijelentem, hogy érzékelő és cselekvőképességem teljes birtokában* a földi hatalmaktól visszaveszem*, a Teremtő által eredendően reám ruházott minden képességemet és jogomat. 

Magyarország ősi jussaként jogszerűen tér vissza* a Magyar Szent Korona működési rendjéhez*, és Én, (saját teljes név kimondása)* …..mint a Magyar Szent Korona tagja kinyilatkoztatom*, hogy itt és most, közösségalkotó akaratomat* a Magyar Szent Koronára ruházom.


1. Látom, érzem és élem,* hogy ezen Teremtő Szer energiáit befogadva*, magamban tudatosítva, azokkal eggyé lényegülve*, teremtő gondolataimban képileg megjelenítve*, érzelmekkel megtöltve, érzékszerveim érzéseit megélve,* teremtő igéimet hangosan kimondva*, rezgéseit kiárasztva, teremtő cselekedeteimmel megvalósítva*, minden elemében látom, érzem és élem*, mint megteremtett valóságot.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm, megélem*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy ezen Teremtő Szer energiáit befogadva*, magamban tudatosítva, azokkal eggyé lényegülve*, teremtő gondolataimban képileg megjelenítve*, érzelmekkel megtöltve, érzékszerveim érzéseit megélve,* teremtő igéimet hangosan kimondva*, rezgéseit kiárasztva, teremtő cselekedeteimmel megvalósítva*, minden elemében látom, érzem és élem*, mint megteremtett valóságot.


2. Látom, érzem és élem*, hogy gondolataim, szavaim és cselekedeteim*egyesülve embertársaim teremtő erőivel*, e Teremtő Szer jövőképeinek megvalósulásaként,* itt és most rendezik át a teret és az időt*, s a megvalósulások folyamatait.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem*, hogy gondolataim, szavaim és cselekedeteim*egyesülve embertársaim teremtő erőivel*, e Teremtő Szer jövőképeinek megvalósulásaként,* itt és most rendezik át a teret és az időt*, s a megvalósulások folyamatait.


3. Látom, érzem és élem*, hogy az útmutatók által felkínált lehetőséggel élve*, a jelenleg reám, családomra, nemzetemre, országomra és az emberiségre ható és megnyilvánuló*, minden hátrányos hatást,* Magyarországnak a Magyar Szent Korona működési rendjéhez való visszatérésével megszüntetem.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem*, hogy az útmutatók által felkínált lehetőséggel élve*, a jelenleg reám, családomra, nemzetemre, országomra és az emberiségre ható és megnyilvánuló*, minden hátrányos hatást,* Magyarországnak a Magyar Szent Korona működési rendjéhez való visszatérésével megszüntetem.


4. Látom, érzem és élem*, hogy az embereket közös célként* a Magyar Szent Korona működési rendje által megnyilvánuló biztonság*, és a szeretet alapú, igazságos és tudatosan jóléti társadalom* iránti akarata egységbe rendezi és összefogja.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem*, hogy a jelenben az embereket közös célként* a Magyar Szent Korona működési rendje által megnyilvánuló biztonság*, és a szeretet alapú, igazságos és tudatosan jóléti társadalom* iránti akarata egységbe rendezi és összefogja.


5. Látom, érzem és élem*, ahogy a jelenben a tanítók, gyógyítók és útmutatók felvállalják szolgálataikat*, felismerik és terjesztik e Teremtő Szer jövőképeit*, s tapasztalataik tanításait alkalmazva* segítik az emberek tömegeinek *élet és létszemléletének fejlődését.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem*, ahogy a jelenben a tanítók, gyógyítók és útmutatók felvállalják szolgálataikat*, felismerik és terjesztik e Teremtő Szer jövőképeit*, s tapasztalataik tanításait alkalmazva* segítik az emberek tömegeinek *élet és létszemléletének fejlődését.

Látom, érzem, cselekszem*, és árasztom az útmutatást.


6. Látom, érzem és élem*, ahogy embertársainkhoz minden módon eljutnak és befogadásra találnak a megszűrt és valós ismeretek,* egyénileg és társadalmi szinten is felismerik és megértik* a Magyar Szent Korona Működési Rendjének életükre megnyilvánuló kedvező hatásait,* mely a fenntartható és tudatos életet és létezést támogatja* az élet minden területén.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem*, ahogy embertársainkhoz minden módon eljutnak és befogadásra találnak a megszűrt és valós ismeretek, *egyénileg és társadalmi szinten is felismerik és megértik* a Magyar Szent Korona Működési Rendjének életükre megnyilvánuló kedvező hatásait,* mely a fenntartható és tudatos életet és létezést támogatja* az élet minden területén.


7. Látom, érzem és élem,* hogy a Magyar Szent Korona emberiségre ható,*a kegyelmi út lehetőségét magában hordozó megnyilvánulása* beragyogja az emberek lelkét és tudatát,* felébreszti bennük a cselekvéseik iránti kötelezettségeiket,* és a jövőjük alakítása iránti felelősségvállalásaikat*.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy a Magyar Szent Korona emberiségre ható,*a kegyelmi út lehetőségét magában hordozó megnyilvánulása* beragyogja az emberek lelkét és tudatát,* felébreszti bennük a cselekvéseik iránti kötelezettségeiket,* és a jövőjük alakítása iránti felelősségvállalásaikat*.


8. Látom, érzem és élem,* hogy a Magyar Szent Korona energiája kiárad és teret nyer minden kiterjedésben,* és kap elsődleges rendezési jogot*, ahogyan ez égi szinten elrendeltetett*.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy a Magyar Szent Korona energiája kiárad és teret nyer minden kiterjedésben,* és kap elsődleges rendezési jogot*, ahogyan ez égi szinten elrendeltetett*.


9. Látom, érzem és élem,* hogy mint a sötét éjben a villámcsapás,* hirtelen és áthatóan világítja meg az emberek tudatát a Magyar Szent Korona energiája,* megmutatva a jövő útját.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy mint a sötét éjben a villámcsapás,* hirtelen és áthatóan világítja meg az emberek tudatát a Magyar Szent Korona energiája,* megmutatva a jövő útját.


10. Látom, érzem és élem,* hogy mint a mennydörgés hasít a létbe a Szent Korona energiája,* romba döntve az idegenek hatalmát kiszolgáló társadalom irányítási rendszerét,* s helyét e Teremtő Szer által megteremtett*, szeretett alapú tudatos lét veszi át a térben.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy mint a mennydörgés hasít a létbe a Szent Korona energiája,* romba döntve az idegenek hatalmát kiszolgáló társadalom irányítási rendszerét,* s helyét e Teremtő Szer által megteremtett*, szeretett alapú tudatos lét veszi át a térben.


11. Látom, érzem és élem,* ahogy embertársaink a megosztott ismeretek hatásaiként tömegesen válnak tudatossá.* Fegyelmezetten, összehangoltan, békés úton de határozott módon* a vezetői váltás országos szinten megtörténik Magyarországon.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* ahogy embertársaink a megosztott ismeretek hatásaiként tömegesen válnak tudatossá.* Fegyelmezetten, összehangoltan, békés úton de határozott módon* a vezetői váltás országos szinten megtörténik Magyarországon.


12. Látom, érzem és élem,* amint a Magyarországot irányító,* alulról alkalmasság alapján megválasztott*, cselekedeteikkel, mértéktartásukkal*, embertársait tisztelő viselkedésükkel példát mutató vezetők,* Magyarország és a Magyar nemzet érdekében* hozzák meg tudatos és felelős döntéseiket.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* amint a Magyarországot irányító,* alulról alkalmasság alapján megválasztott*, cselekedeteikkel, mértéktartásukkal*, embertársait tisztelő viselkedésükkel példát mutató vezetők,* Magyarország és a Magyar nemzet érdekében* hozzák meg tudatos és felelős döntéseiket.


13. Látom, érzem és élem,* hogy alkalmas, és a Magyar nemzet és Magyarország iránt elkötelezett,* különleges képességekkel megáldott emberekből választott Tanács* irányítja a Szent Korona országát mindaddig,* ameddig a Magyar Szent Koronával való megkoronázásra alkalmas lélek* megnyilvánul e létben.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy alkalmas és a Magyar nemzet és Magyarország iránt elkötelezett,* különleges képességekkel megáldott emberekből választott Tanács* irányítja a Szent Korona országát mindaddig,* ameddig a Magyar Szent Koronával való megkoronázásra alkalmas lélek* megnyilvánul e létben.


14. Látom, érzem és élem,* ahogyan a Magyar Szent Korona energiái által megnyilvánul, *egy vallások, egyházak*, politikai és gazdasági érdekek felett álló* egyetemes útmutatás.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* ahogyan a Magyar Szent Korona energiái által megnyilvánul, *egy vallások, egyházak*, politikai és gazdasági érdekek felett álló* egyetemes útmutatás.


15. Látom, érzem és élem,* hogy Magyarország a Szent Korona működési rendjéhez való visszatérésével* béklyóitól megszabadul és fellélegzik,* az idegen hatalmak érdekeit kiszolgáló vezetők által,* ármánnyal létrehozott szerződések kötelezettségei alól*. Felfüggesztésre, majd átalakításra került és semmisé vált,* minden olyan szerződés,* mely nem harmonizál a Szent Korona irányelveivel,* melyek földi szinten megváltoztathatatlanok*. Az eredeti formájában érvénytelen Magyarország Európai Uniós tagsága, NATO tagsága,* nincs államadósság, nincs banki tartozás, gazdasági elvonás*.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy Magyarország a Szent Korona működési rendjéhez való visszatérésével* béklyóitól megszabadul és fellélegzik,* az idegen hatalmak érdekeit kiszolgáló vezetők által,* ármánnyal létrehozott szerződések kötelezettségei alól*. Felfüggesztésre, majd átalakításra került és semmisé vált,* minden olyan szerződés,* mely nem harmonizál a Szent Korona irányelveivel,* melyek földi szinten megváltoztathatatlanok*. Az eredeti formájában érvénytelen Magyarország* Európai Uniós tagsága,* NATO tagsága,* nincs államadósság*, nincs banki tartozás, gazdasági elvonás*.


16. Látom, érzem és élem,* hogy kialakult a pénzügyi és gazdasági függetlensége* a Magyar Szent Korona országának*, s rendkívül magas ütemű fejlődés tapasztalható minden területen.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy kialakult a pénzügyi és gazdasági függetlensége* a Magyar Szent Korona országának*, s rendkívül magas ütemű fejlődés tapasztalható minden területen.


17. Látom, érzem és élem,* ahogy embertársaim is fellélegeznek*, hisznek és bíznak a jövőben,* és felszabadult energiáikat egymásnak példát mutatva* a jövő tudatos teremtésére fordítják.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* ahogy embertársaim is fellélegeznek*, hisznek és bíznak a jövőben,* és felszabadult energiáikat egymásnak példát mutatva* a jövő tudatos teremtésére fordítják.


18. Látom, érzem és élem,* hogy általánosan jó és felszabadult kedélyállapot,*valamint a biztonság érzése*, s az öröm sugárzik embertársainkról a mindennapokban.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy általánosan jó és felszabadult kedélyállapot,*valamint a biztonság érzése*, s az öröm sugárzik embertársainkról a mindennapokban.


19. Látom, érzem és élem,* hogy visszatér a létbiztonság* és a kiszámíthatóság a hétköznapi életünkbe.* A Szent Korona országának tagjai*, amennyiben kötelezettségeiket teljesítik,* minden hónap elsején, alanyi jogú juttatásban részesülnek,* mely biztosítja egy tudatos és minőségi élet lehetőségét*.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy visszatér a létbiztonság, és a kiszámíthatóság a hétköznapi életünkbe.* A Szent Korona országának tagjai*, amennyiben kötelezettségeiket teljesítik,* minden hónap elsején alanyi jogú juttatásban részesülnek,* mely biztosítja egy tudatos és minőségi élet lehetőségét.


20. Látom, érzem és élem,* hogy a Magyar Szent Korona országának pénzneme, melynek a neve, Szentkorona,* kamatmentes, munka és érték fedezetű*, minden állam által elfogadott* és állandó elszámolási értéket biztosító pénznem,* mely elsődleges célja az egységes értékű cserealap biztosítása*.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy a Magyar Szent Korona országának pénzneme*, melynek a neve Szentkorona,* kamatmentes, munka és érték fedezetű*, minden állam által elfogadott* és állandó elszámolási értéket biztosító pénznem,* mely elsődleges célja, az egységes értékű cserealap biztosítása*.


21. Látom, érzem és élem,* a mosolygó és boldog gyermekeket, ahogyan teljes családjaikban, szüleik mellett* megélik a gyermekkor szépségeit*. A fejlődési ütemükhöz harmonizált tanítási rendszer segít nekik*, személyiségük, alkalmasságuk, tehetségük és érdeklődési körüknek megfelelően, *a jövőben végezendő tevékenységeik tudatos megválasztásában*. Tanítóik legfontosabb feladata,* hogy egy boldog élet lehetőségét biztosító útmutatással bocsájtsák útra a jövő nemzedékeit*.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* a mosolygó és boldog gyermekeket, ahogyan teljes családjaikban, szüleik mellett* megélik a gyermekkor szépségeit*. A fejlődési ütemükhöz harmonizált tanítási rendszer segít nekik*, személyiségük, alkalmasságuk, tehetségük és érdeklődési körüknek megfelelően, *a jövőben végezendő tevékenységeik tudatos megválasztásában*. Tanítóik legfontosabb feladata,* hogy egy boldog élet lehetőségét biztosító útmutatással bocsájtsák útra a jövő nemzedékeit*.


22. Látom, érzem és élem,* hogy az emberek szemléletének változásával és tömeges tudatosodásával,* környezetük és körülményeik rendezésével* tömegével szűntek meg a megbetegedések okai. Az átalakított, megelőzés alapú*, test-lélek-szellem szintjén is gyógyító egészségügyi rendszer,*minden ismert betegséget képes gyógyítani*, ha azt az érintett is úgy akarja*. A betegségek korszaka elmúlt*.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy az emberek szemléletének változásával és tömeges tudatosodásával,* környezetük és körülményeik rendezésével* tömegével szűntek meg a megbetegedések okai. Az átalakított, megelőzés alapú*, test-lélek-szellem szintjén is gyógyító egészségügyi rendszer,*minden ismert betegséget képes gyógyítani*, ha azt az érintett is úgy akarja*. A betegségek korszaka elmúlt*.


23. Látom, érzem és élem,* hogy a Szent Korona országában örömmel járnak az emberek* szolgálatukat, munkájukat végezni,* mert olyan teremtő tevékenységet végezhetnek*, amit ők választanak meg,* és örömmel, érdeklődéssel végzik azt. Értékteremtő tevékenységeikkel könnyedén teremtik meg* a tudatos jóléthez szükséges javaikat.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy a Szent Korona országában örömmel járnak az emberek* szolgálatukat, munkájukat végezni,* mert olyan teremtő tevékenységet végezhetnek*, amit ők választanak meg,* és örömmel, érdeklődéssel végzik azt. Értékteremtő tevékenységeikkel könnyedén teremtik meg* a tudatos jóléthez szükséges javaikat.


24. Látom, érzem és élem,* ahogy a hivatalokban a közszolgálatokat ellátók működési szemlélete megváltozott.* A jóindulat, a segítőkészség*, az egymás iránti kölcsönös tisztelet nyilvánul meg cselekedeteikben. 

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* ahogy a hivatalokban a közszolgálatokat ellátók működési szemlélete megváltozott.* A jóindulat, a segítőkészség*, az egymás iránti kölcsönös tisztelet nyilvánul meg cselekedeteikben.


25. Látom, érzem és élem,* hogy az életet és a környezetet támogató* ipari és mezőgazdasági tevékenységek élveznek elsőbbséget és támogatást.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy az életet és a környezetet támogató* ipari és mezőgazdasági tevékenységek élveznek elsőbbséget és támogatást.


26. Látom, érzem és élem,* hogy az új technológiák lehetővé teszik* a tudatos életvitelhez szükséges mennyiségű ingyenes energia ellátást,* díjmentesen és környezetbarát módon megvalósítva azt.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy az új technológiák lehetővé teszik* a tudatos életvitelhez szükséges mennyiségű ingyenes energia ellátást,* díjmentesen és környezetbarát módon megvalósítva azt*.


27. Látom, érzem és élem,* ahogy a megtévesztés* és tudatlanság állapotában leledző embertársaink átminősülnek,* értékrendjük és szemléletük átformálódását követően* hasznos és teljes értékű tagjaivá válnak a Szent Korona országának*.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* ahogy a megtévesztés* és tudatlanság állapotában leledző embertársaink átminősülnek,* értékrendjük és szemléletük átformálódását követően* hasznos és teljes értékű tagjaivá válnak* a Szent Korona országának.


28. Látom, érzem és élem,* hogy lelkében érezve a Magyar Haza hívását, az el és kivándorolt Magyarok hazatértek,* s a Magyar Szent Korona Országában tudásukat és javaikat* a Hazájuk, Nemzetük és saját együttes érdekeit szolgáló módon hasznosítják.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy lelkében érezve a Magyar Haza hívását, az el és kivándorolt Magyarok hazatértek,* s a Magyar Szent Korona Országában tudásukat és javaikat* a Hazájuk, Nemzetük és saját együttes érdekeit szolgáló módon hasznosítják.


29. Látom, érzem és élem,* hogy általánosan jellemzővé válik az a viselkedési minta,* hogy csak olyat tegyek mással*, amit Én is szeretném, ha velem tennének.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy általánosan jellemzővé válik az a viselkedési minta,* hogy csak olyat tegyek mással*, amit Én is szeretném, ha velem tennének.


30. Látom, érzem és élem,* hogy az emberek általános jólétéből*, egészséges életszemléletéből* és tudatos létezéséből áradó kisugárzása,* a felszabadult élet örömeit érzékelő* és, ezen létállapotért hálát adó,* csodálatos energia veszi át a teret a Kárpát-medencében* és behangolja az egész Kárpát-hazát*.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy az emberek általános jólétéből,* egészséges életszemléletéből* és tudatos létezéséből áradó kisugárzása,* a felszabadult élet örömeit érzékelő* és ezen létállapotért hálát adó,* csodálatos energia veszi át a teret a Kárpát-medencében* és behangolja az egész Kárpát-hazát*.


31. Látom, érzem és élem,*a bölcsek által irányított Magyar Szent Korona országában megvalósult élet és létminta* egyéni és társadalmi életre ható előnyeit felismerve és megértve* a testvér népek és a környező országok lakói és vezetői* egységes és szabad akaratukból meghozott döntés alapján* kérik csatlakozási lehetőségüket a Magyar Szent Korona Országaihoz.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,*a bölcsek által irányított Szent Korona országában megvalósult élet és létminta* egyéni és társadalmi életre ható előnyeit felismerve és megértve* a testvér népek és a környező országok lakói és vezetői* egységes és szabad akaratukból meghozott döntés alapján* kérik csatlakozási lehetőségüket a Magyar Szent Korona Országaihoz.


32. Látom, érzem és élem,* hogy mindenki a csodálat érzésétől eltelve tekint a Magyar Szent Koronára és annak megnyilvánuló energiájára*, s hálát áraszt a Teremtőnek,* hogy ebben a kiemelten fontos időszakban*, a Magyar Lélek családtagjaként születhetett meg,* avagy más népcsoporthoz születve,* de a Szent Korona országában élve, azzal azonosulva,* egyéni fejlődése eredményeként* lelkében Magyarrá minősülhetett*.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy mindenki a csodálat érzésétől eltelve tekint* a Magyar Szent Koronára és annak megnyilvánuló energiájára*, s hálát áraszt a Teremtőnek,* hogy ebben a kiemelten fontos időszakban*, a Magyar Lélek családtagjaként születhetett meg,* avagy más népcsoporthoz születve,* de a Szent Korona országában élve*, azzal azonosulva,* egyéni fejlődése eredményeként lelkében Magyarrá minősülhetett*.


33. Látom, érzem és élem,* hogy általánosan jellemző rezgésszint emelkedés valósul meg*, mely meggátolja az alacsony frekvenciájú viselkedési minták létrejöttét*. Az ilyen cselekedetek* már gondolati szintű megnyilvánulásnál átalakulnak, áthangolódnak*.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy általánosan jellemző rezgésszint emelkedés valósul meg*, mely meggátolja az alacsony frekvenciájú viselkedési minták létrejöttét*. Az ilyen cselekedetek* már gondolati szintű megnyilvánulásnál átalakulnak, áthangolódnak*.


34. Látom, érzem és élem,* általánosan felszabadult és boldog érzés árad szét* a Szent Korona működési rendje alapján létező Magyarországon,* s ezt sugározva utat mutatunk más nemzeteknek is*.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* általánosan felszabadult és boldog érzés árad szét* a Szent Korona működési rendje alapján létező Magyarországon,* s ezt sugározva utat mutatunk más nemzeteknek is*.


35. Látom, érzem és élem,*hogy a szeretet alapú, tudatos,* felelős és bölcs lét és életszemléletű életminta,* az emberiség kollektív tudata által kifejti átminősítő hatását a teljes földi emberiségre.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,*hogy a szeretet alapú, tudatos,* felelős és bölcs létszemléletű életminta,* az emberiség kollektív tudata által kifejti átminősítő hatását a teljes földi emberiségre.


36. Látom, érzem és élem,*a vallási és politikai vezetők felismerve és megértve az emberi létezés értelmét és küldetését,* megismerve a közös származást és rokonságot, *egymás mellé rendelten, egyenlő jogok és kötelezettségek által vezérelve,* a nemzetek jó testvérként, tudatos jólétben élnek egymás mellett a földön.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*…

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* a vallási és politikai vezetők felismerve és megértve az emberi létezés értelmét és küldetését,* megismerve a közös származást és rokonságot, *egymás mellé rendelten, egyenlő jogok és kötelezettségek által vezérelve,* a nemzetek jó testvérként, tudatos jólétben élnek egymás mellett a földön.


37. Látom, érzem és élem,* hogy egy egészséges, büszke gyönyörűség érzését élve*, tapasztalva éljük csodálatos életünket e létben*.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm*

Teremtő Igéimmel hangosan kimondom…

Látom, érzem és élem,* hogy egy egészséges, büszke gyönyörűség érzését élve*, tapasztalva éljük csodálatos életünket e létben*.

Látom a megvalósulást*, hallom a hangokat* és érzem az illatokat, ízeket!*

És ez így van!

Áldás legyen teremtésünkön, áldás legyen rajtunk!

Áldás, Áldás, Áldás.